Aby poznać ceny produktów eksportowych Zaloguj lub Załóż konto

Punkty na produkty z Gazetki

Punkty na produkty z Gazetki

1. Robisz zakupy w serwisie B2B, otrzymujesz punkty.

2. Każda wydana złotówka jest równa jednemu punktowi.

3. Wymieniaj punkty na produkty z naszej Gazetki.
Zamówienia przyjmowane są tylko poprzez wypełniony formularz excel.

Regulamin Promocji

ZAMIEŃ PUNKTY NA TOWAR Z GAZETKI

1. Podmiot organizujący Promocję

Organizatorem promocji pod nazwą “ZAMIEŃ PUNKTY NA TOWAR Z GAZETKI”,

zwanej dalej „Promocją”, jest:

Firma „JARO ROBERT JAROSZ” z siedzibą w Policach ul. Niedziałkowskiego 12/13

70-010 Police zwana dalej „Organizatorem”.

Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Wszelkie materiały promocyjne i reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

2. Czas trwania Promocji

Promocja rozpoczyna się od 01.01.2022 roku i trwa do 01.01.2023.

 

3. Zasięg Promocji

Promocja organizowana jest wyłącznie dla klientów Organizatora.

 

4. Uczestnictwo w Promocji

W promocji bierze udział każdy klient, który jest zarejestrowany i posiada konto w zamawiarce JARO na stronie: https://b2b.polish-export.eu

 

5. Zasady Promocji

Zakup towarów z zamawiarki  na stronie: https://b2b.polish-export.eu  powoduje naliczenie określonej liczby punktów. Punkty zebrane za towar z dokumentów niezapłaconych zgodnie z terminem płatności, zostaną odliczone.

Za każdą wydaną złotówkę klient otrzymuje 1 punkt,  który jest zapisywany i ewidencjonowane na koncie klienta, do którego klient ma stały wgląd.

 

6. Rozliczenie punktów odbywa się na poniższej zasadzie:

  • Każde 50 000 punktów to równowartość 100 PLN/waluta
  • Za kwotę uzyskaną podczas akcji, klient wybiera bezgotówkowo produkty z bieżącej promocji gazetkowej JARO
  • Maksymalna ilość punków do wykorzystania w jednym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 500 000 punktów

 

7. Wymiana punktów nastepuje do 20dni na koniec każdego miesiąca na zasadzie skorygowania sumy zakupów z Gazetki dokonanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Organizator pełną ewidencję punktów bedzie prowadził w Rozliczeniu klienta.

 

8. Regulamin Promocji będzie dostępny na stronie internetowej: https://b2b.polish-export.eu

 

9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub osoby wyznaczone przez niego do nadzoru Promocji, oraz innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzanie promocji.

 

10. Odpowiedzialność Organizatora 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie przez Uczestnika terminu zgłoszenia uzbieranych punktów.

 

11. Nadzór nad trwaniem promocji

Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator. Decyzje Organizatora podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

 

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

Promocję „ZAMIEŃ PUNKTY NA TOWAR Z GAZETKI “ można łączyć z innymi promocjami dostępnymi na: https://b2b.polish-export.eu

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu